Cookie Consent by Free Privacy Policy GeneratorGo to main content

Historia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS” sp. z o.o. rozpoczął działalność w 1996 roku jako Agencja Pielęgniarska. W 2000 roku Agencja zmieniła formę działalności na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz przyjęła nazwę „SALUS”, który został wpisany w rejestr Wojewody Śląskiego.

W kwietniu 2001 roku powstałą wypożyczalnia sprzętu medycznego. Obecnie oferuje on ciągle wzbogacany wachlarz różnorodnego sprzętu medycznego ułatwiającego pielęgnację chorego w domu. NZOZ „SALUS” przejął zadania opieki paliatywnej na terenie miasta i gminy Czechowice – Dziedzice w lutym 2002 roku.
W czerwcu natomiast w wyniku przejęcia i adaptacji pomieszczeń w Przychodni przy ul. Sienkiewicza 8 oraz wyposażenia w profesjonalny sprzęt medyczny oferta została rozszerzona o usługi zdrowotne z zakresu leczenia bólu przewlekłego.

Przychodnia NZOZ SALUS Czechowice-Dziedzice
SALUS Przychodnia Czechowice-Dziedzice

W związku z chęcią uzupełnienia oferty dla starszych pacjentów i ich rodzin w czerwcu 2006 roku otwarto punkt sprzedaży materiałów medycznych SALUS 2, który w oparciu o kontrakt z NFZ zabezpiecza chorych w środki pomocnicze oraz sprzęt ortopedyczny refundowany przez NFZ. Obecnie w oparciu i kontrakt z NFZ świadczy usługi zdrowotne w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej.
Mając na uwadze dobro pacjenta i jego kompleksową obsługę w strukturach zakładu funkcjonuje także wypożyczalnia sprzętu medycznego, która umożliwia prawidłową organizację opieki ze względu na dobór sprzętu oraz ułatwia decyzję o zakupie jeżeli pacjent i opiekunowie chcą posiadać własny.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego możliwy jest w sklepie medycznym SALUS 2, który w oparciu o umowę z NFZ prowadzi sprzedaż środków pomocniczych i ortopedycznych refundowanych przez NFZ.

Pacjentom NZOZ „SALUS” zapewniona jest kompleksowa jakość świadczeń, która jest możliwa do zrealizowania dzięki wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej, umiejętnie połączonej z kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem zatrudnionego personelu medycznego. Celem jest stworzenie ośrodka zajmującego się działalnością propagującą holistyczne podejście do problemu osób starych i starości. Pracownicy ciągle uzupełniają swoją wiedzę i umiejętności poprzez podejmowanie studiów i udział w licznych szkoleniach.

W celu doskonalenia funkcjonowania firmy oraz osiągnięcia i utrzymania jakości oferowanych usług w 2011 roku został wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2009 i uzyskany certyfikat zgodności ISO w zakresie: usługi medyczne w zakresie opieki długoterminowej domowej, domowej opieki paliatywnej, leczenia ran, bólu i zaburzeń metabolicznych, medycyny pracy oraz wypożyczanie sprzętu medycznego. Stanowi on gwarancję, że priorytetem zakładu jest dobro pacjenta i rzetelne podejście do wykonywanej pracy.

Dobry odbiór społeczny NZOZ „SALUS” został zauważony i wyróżniony w 2012 roku Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii: handel i usługi przyznawanym przez Władze miasta Czechowice – Dziedzice i potwierdzone przez Regionalną Izbę Gospodarczą.
Od 2013 roku NZOZ „SALUS” jest również członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w nowo tworzącej się sekcji Przedsiębiorców Podmiotów Leczniczych. Członkostwo RIG zobowiązuje do przestrzegani zasad etyki zawodowej i dobrych zwyczajów kupieckich.
Działanie zakładu to również praca społeczna organizowana przez pracowników NZOZ „POMAGAM” oraz grupy nauczycieli szkół gimnazjalnych i średnich. Z tej inicjatywy zostało powołane Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Nasza Rodzina” z siedzibą w miejscu wykonywania świadczeń. Środki na działalność Stowarzyszenie pozyskuje przez organizację corocznych koncertów, które przybliżają ideę „Hospicjum to też życie”, organizację zbiórek publicznych na rzecz Stowarzyszenia.

Przychodnia NZOZ SALUS Czechowice-Dziedzice

SALUS Przychodnia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS” sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Sienkiewicza 6

e-mail: kontakt@salusczechowice.pl
tel. (32) 214-61-19
tel. 604-466-907
fax. (32) 214-61-19